प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
ललितपुर जिल्लाकाे पर्यटन गुरुयाेजना २०७१ गुरु योजना, प्रकाशन 2071/12/01 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ललितपुर जिल्लाकाे पर्यटन गुरुयाेजना २०७१
बुलेटिन २०७१ तेस्रो चौमासिक बुलेटिन 2072-05-28 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बुलेटिन २०७१ तेस्रो चौमासिक
बुलेटिन २०७१ दाेस्राे चौमासिक बुलेटिन 2071-01-17 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बुलेटिन २०७१ दाेस्राे चौमासिक
बुलेटिन २०७१ प्रथम चौमासिक बुलेटिन 2071-05-10 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बुलेटिन २०७१ प्रथम चौमासिकः
आ.व.२०७३/७४ को जिल्ला स्तरीय पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी निर्णय प्रकाशन 2072-08-15 योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.२०७३/७४ को जिल्ला स्तरीय पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी निर्णय
Skip to toolbar