जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व.२०७४/७५ को लागि सहभागितात्मक पूर्व योजना तर्जुमा प्रस्तुति जिल्ला योजना, प्रकाशन 2073-08-28 योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.२०७४/७४ को लागि सहभागितात्मक पूर्व योजना तर्जुमा प्रस्तुति
आ.व. २०७२/२०७३ वार्षिक जिल्ला विकास योजना जिल्ला योजना, प्रकाशन, योजना तथा परियोजना सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/२०७३ वार्षिक जिल्ला विकास योजना
Skip to toolbar