वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
ललितपुर जिल्लाको आ०ब० २०७३/०७४ को बार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन निवेदनका ढाँचाहरु, प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७४।८।२ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ललितपुर जिल्लाको बार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन १०७३/०७४
आ०व० २०७२।०७३ को MCPM को नतिजा प्रकाशन प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७४।६।२६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
mcpmDocument
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ललितपुरको आ.व. २०७२।०७३ को जिल्ला स्तरीय वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2073-10-03 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ललितपुरको आ.व. २०७२।०७३ को जिल्ला स्तरीय वार्षिक प्रगति समीक्षा
आ.व ०७१-०७२ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०५/२५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व ०७१-०७२ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व ०७०-०७१ को बार्षिक प्रगति वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१/०५/१७ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व ०७०-०७१ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व ०६९-०७० को बार्षिक प्रगति वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०५/२२ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व ०६९-०७० को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
Skip to toolbar