सूचना तथा समाचार


मतदाता नामावली संकलन सम्बन्धि सुचना

मतदाता नामावली संकलन सम्बन्धि सुचनान्यायिक सहजकर्ताको सिफारिस सम्बन्धी सुचना!!!!

न्यायिक सहजकर्ताको सिफारिस सम्बन्धी सुचना!!!!
प्रेश विज्ञप्ति

प्रेश विज्ञप्तिललितपुर जिल्लाको जिल्ला सभाको प्रतिवेदन २०७५।३।३२

  ललितपुर जिल्लाको जिल्ला सभाको प्रतिवेदन २०७५।३।३२ प्रतिवेदन जिल्ला सभा  ललितपुर जिल्लाको माननीयज्यूहरुको सम्पर्क नं

ललितपुर जिल्लाको माननीयज्यूहरुको सम्पर्क नं माननीयज्यूहरुSkip to toolbar