घटना दर्ता

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले घरमै बसेर घटना दर्ता (जन्म दर्ता) फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। जन्म दर्ता गरेपछि अन्य दर्ता ( मृत्यु, विवाह, बसाँर्इ सरार्इँ तथा सम्बन्धविच्छेद ) गर्न गा.वि.स आउनु पर्नेछ|गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जन्म दर्ता मृत्यु दर्ता विवाह दर्ता संख्या बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद संख्या जम्मा दर्ता संख्या कैफियत फाइल
पु पु बसाई सराई दर्ता संख्या आएको दर्ता गएको दर्ता आएको सदस्य संख्या गएको सदस्य संख्या
पु पु
गोटीखेल २०७२ (जेष्ठ) 4 8 0 0 0 2 0 2 0 0 3 3 0 14 डाउनलोड
गिम्दी २०७२ (जेष्ठ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 डाउनलोड
कालेश्वर २०७२ (जेष्ठ) 3 8 0 1 1 2 0 2 0 0 1 3 0 15 डाउनलोड
इकुडोल २०७२ (जेष्ठ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 डाउनलोड
आश्राङ्ग २०७२ (जेष्ठ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 डाउनलोड
कार्यविनायक नगरपालिका २०७२ (बैशाख) 13 9 6 9 12 7 4 3 8 8 6 6 0 56 डाउनलोड
महालक्ष्मी नगरपालिका २०७२ (बैशाख) 32 24 4 5 24 13 13 0 0 0 0 0 0 102 डाउनलोड
गोदावरी नगरपालिका २०७२ (बैशाख) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 डाउनलोड
ललितपुर उप-महानगरपालिका २०७२ (बैशाख) 17 13 5 11 22 8 7 1 5 6 4 3 1 77 डाउनलोड
शखु २०७२ (बैशाख) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 डाउनलोड
माल्टा २०७२ (बैशाख) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 डाउनलोड
मानिखेल २०७२ (बैशाख) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 डाउनलोड
भारदेउ २०७२ (बैशाख) 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 डाउनलोड
भट्टेडाडा २०७२ (बैशाख) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 डाउनलोड
बुखेल २०७२ (बैशाख) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 डाउनलोड
प्यूटार २०७२ (बैशाख) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 डाउनलोड
नल्लु २०७२ (बैशाख) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 डाउनलोड
देविचौर २०७२ (बैशाख) 7 12 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 डाउनलोड
दलचोकी २०७२ (बैशाख) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 डाउनलोड
ठुलादुर्लुड २०७२ (बैशाख) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 डाउनलोड
Skip to toolbar